POLDERS - KLEINE HUISJES, een dorp in het Marnegebied in het noordwesten van Groningen.

gem. Het Hogeland
Ga naar de inhoud
De inpoldering
Rusteloos door, jaren lang, heeft de zee aan de Groninger waddenkust, haar slik opgehoopt, vloed na vloed, centimeter na centimeter en langzaam aan, nu  en dan weer verbrokkeld door de stormen, welke zo fel te keer kunnen  gaan over de Wadden, is daar op het Wad een kale, grijze uitgestrektheid  ontstaan, met veel geulen en prielen. Steeds verder trok de zee zich  terug, nu en dan echter onverwacht verwoed aanvallend en harde klappen  uitdelend, totdat de mens zijn kennis en kunnen in dienst stelde van het  land en de gemeenschappelijke vijand, die in de kuststreken zo  vervaarlijk kan huishouden, dikwijls slachtoffers heeft gemaakt, hielp bestrijden. De landaanwinning ving aan, nieuw Groninger land begon te ontstaan.

Vooral in de 19e en 20ste eeuw vonden veel inpolderingen plaats onder andere Panserpolder (17e eeuw),
Vierhuisterpolder (1770-1807),  Zevenboerenpolder (1802), Feddemapolder (1804), Hornhuisterpolder  (1806), Bocumer Ikemapolder (1809-1815), Negenboerenpolder (1873),  Westpolder (1875), Julianapolder (1923), Kerkvoogdijpolder (1927)  enzovoorts.
In het kader van de werkverschaffing werd vanuit het kamp De Slikken bij Westernieland tussen 1939 en 1941 de Linthorst Homanpolder ingedijkt. Deze polders worden ook wel Wadpolders genoemd.

Feddemapolder
De Feddemapolder is een voormalig waterschap, ongeveer 26 ha groot en ingedijkt in 1804. De  polder was gelegen ten noorden van de Middendijk bij Wierhuizen, tussen  deze dijk en de (vervallen) kadijk. De polder loste zijn water op de  Bokumer-Ikemapolder door een houten pomp (duiker) in de Westelijke  opdijk. De huidige beheerder van het gebied is Noorderzijlvest.

Bocumer-Ikemapolder
De Bocumer-Ikemapolder ligt iets ten noordwesten van Kleine Huisjes achter de boerderijen Oud Bocum, Nieuw Bokum en Ikemaheerd. De Bokumerpolder die in 1809 ontstond door een gedeelte kwelder te omdijken en de Ikemapolder die in 1815 ontstond.
De tegenwoordige beheerder van het gebied is Noorderzijlvest.

Negenboerenpolder
De Negenboerenpolder ligt ten noorden van Kleine Huisjes.
De  polder ontstond in 1872 door de inpoldering van de kwelder ten noorden  van de Bokumer-Ikemapolder.
Behalve het onderhouden van de zeedijk, was  het waterschap ook belast met de afwatering die werd geregeld door een stoomgemaal, dat op de Waddenzee uitsloeg. Tegenwoordig wordt het gebied  beheerd door het waterschap Noorderzijlvest en is de afwatering naar  het zuiden, via een duiker op het Broekstermaar.
Terug naar de inhoud